[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

ALFA i OMEGA

 

Bezpieczeństwo przez Jego Krew

Człowiek i Bóg w jednej Osobie

Doskonała ofiara

Jedno z Ojcem

Księga

Krew Jezusa

Miłość Pana Jezusa

Odrzucony

Pan

Trzy Krzyże

Umarł na krzyżu

Wcielony Syn

Zamordowany

Zastępca

Bóg objawiony w ciele

Góra Chwały

Głos Pana

Społeczność z Nim

Szaty Kapłana

[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

 

Porozmawiajmy o Jezusie!

Jeżeli chcesz porozmawiać o Panu Jezusie Chrystusie napisz na adres:
Czytaj Biblie
skr. 31
63-500 Ostrzeszów

 

NTF