[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

Odrzucony ...

 

Bo nawet bracia Jego nie wierzyli w Niego ... Jana 7:5

Stałem się obcy braciom Moim, i nieznany synom matki Mojej ... Psalm 69:9

Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi Jego. Dzieje 1:14

Kiedy Pan Jezus był tu na ziemi, Jego bracia nie wierzyli w Niego. To znamienne. Bóg dopuścił, by w czasie, kiedy Pan dokonywał potężnych czynów, bracia Jego w Niego nie wierzyli.

Potem jednak, gdy Pan Jezus dokonał największego dzieła na krzyżu Golgoty, Jego bracia nie mogli już dłużej trwać w niewierze. Bóg przekonał ich poprzez zdarzenie, które mogło ich na zawsze odepchnąć, ponieważ Jezus Poniósł haniebną śmierć na drzewie przekleństwa. Dzięki Jego Zmartwychwstaniu w końcu całkowicie w Niego uwierzyli.

Po wniebowstąpieniu Pana widzimy, jak w sali na piętrze trwają jednomyślnie na modlitwie razem z wieloma innymi, oczekując przyjścia zapowiedzianego Ducha Świętego.

Jakaż wielka zmiana się w nich dokonała! Ci, którzy jeszcze niedawno wykazywali ducha tego świata, mówiąc: “skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu” (Jana 7:4), teraz czekali na Ducha, Który miał być zesłany z nieba. A jak potężnie Przejawił się w dwóch pośród nich, w Jakubie i Judzie (Galacjan 1:19; Marka 6:3; Mateusza 13:55), którzy są autorami Listów w Nowym Testamencie Pana Jezusa Chrystusa!

 

[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

 

Porozmawiajmy o Jezusie!

Jeżeli chcesz porozmawiać o Panu Jezusie Chrystusie napisz na adres:
CBO - Czytaj Biblie Ostrzeszów
skrytka pocztowa nr 31
63-500 Ostrzeszów
tel. 739089088
czytaj.Biblie@onet.pl
Porozmawiajmy o Jezusie!

CBO - Czytaj Biblie Ostrzeszów zaprasza