[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

Wspaniałość dzieła Chrystusowego

 

A gdy Jezus Skosztował octu, Rzekł: Wykonało się! I Skłoniwszy głowę, Oddał ducha. Jana 19:30.

Raz w roku podczas wielkiego święta pojednania (3 Mojż 16) kapłan w Izraelu wchodził do miejsca najświętrzego przed oblicze Boga. Przynosił ze sobą krew uprzednio składanej ofiary stanowiącej przebłaganie za grzechy i pokrapiał nią miejsca ponad wiekiem i przed wiekiem skrzyni przymierza (proszę czytać Hebrajczyków 9:6-9). Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla wyższość Chrystusa i Jego dzieła nad starym stanem rzeczy:

Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan ... nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią Swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. (Hebrajczyków 9:11-12).

Jakaż wielkość i wspaniałość dzieła Chrystusowego! Dokonał raz na zawsze przebłagania za grzechy. Rezultatem Jego dzieła jest "wieczne odkupienie".

Lecz nie zapominajmy nigdy o zapłaconej w tym celu cenie: nie jest nią krew ofiar krwawych i darów, jakie były składane stosownie do starego przymierza, jednak rzeczą niemożliwą było, aby ta krew gładziła grzechy, co czyni jedynie krew Jezusa Chrystusa. Nie była to także ofiara bezkrwawa jaką złożył Kain, i też składają jego naśladowcy, bo bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Kto składa bezkrwawą ofiarę, ten tak jak Kain wywodzi się od Złego. Ale - przebłaganiem za grzechy i tym co grzechy gładzi - była jedynie krew Jezusa Chrystusa.

Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje "TAK"; dlatego też przez Niego mówimy "AMEN" ku chwale Bożej. 2 Koryntian 1:20.

Zatrzymajmy się przy tej unikalnej scenie: Chrystus Wchodzący do Nieba i przedkładający Bogu krew, która oczyszcza z wszelkiego grzechu (1 Jana 1:7). Bóg Jest Zadowolony, a czy my byśmy nie byli?

Połączmy więc nasze głosy w pieśni wykupionych i zawołajmy chórem: Jemu, Który Miłuje nas i Który Wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew Swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga Ojca Swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Objawienie 1:5-6.

W Namiocie Zgromadzenia nie było miejsc siedzących, nie można tam było wypocząć; służba nigdy nie była zakończona, a kapłan stał, aby wypełnić swoją służbę (Hebrajczyków 10:11). W miejscu najświętrzym najwyższy kapłan raz w roku pokrapiał krwią ofiary ponad wiekiem przebłagania, a następnie wychodził. Nie mógł tam dłużej pozostać; musiał powrócić, aby ofiarować inną ofiarę za kolejne grzechy. W ten sposób ciągle było wznawiane dzieło oczyszczenia.

Rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej ... Psalm 110:1.

Lecz oto mamy do czynienia z wielkim Arcykapłanem, samym Chrystusem Wchodzącym przed oblicze Boże z Własną krwią.

Jedną ofiarą Uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni" Hebrajczyków 10:14. W rzeczywistości jedynie krew Chrystusa mogła nas oczyścić od wszelkiego grzechu.

Tak więc Chrystus Usiadł po prawicy Bożej ... Hebrajczyków 10:12. Jego odpocznienie oznajmia doskonałość Jego dzieła, ofiarę ciała złożoną raz na zawsze (Hebrajczyków 10:10).

Jeśli jakiś religijny człowiek nie cieszy się jeszcze całkowitą pewnością swego zbawienia, jeśli odczuwa jeszcze choćby najmniejszą niepewność w kwestii całkowitego przebaczenia swoich grzechów, niech spojrzy na Chrystusa, nie tylko Umarłego na krzyżu, lecz Żyjącego po prawicy Bożej. Tam się dziś On Znajduje. Jakież odpocznienie naszej duszy daje ten fakt!

Dzieło zostało wykonane, a Bóg Uznał je za doskonałe. Powiedział do naszego Odkupiciela: Siądź po prawicy Mojej. Hebrajczyków 1:13.

 

[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

 

Porozmawiajmy o Jezusie!

Jeżeli chcesz porozmawiać o Panu Jezusie Chrystusie napisz na adres:

CBO - Czytaj Biblie Ostrzeszów
skrytka pocztowa nr 31
63-500 Ostrzeszów
tel. 739089088
czytaj.Biblie@onet.pl
Porozmawiajmy o Jezusie!

CBO - Czytaj Biblie Ostrzeszów zaprasza