[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

Żywa księga

 

"Słuchajcie przestrogi ... a nie odrzucajcie jej! Błogosławiony człowiek, który mnie słucha ... Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana" Przypowieści 8:33-35

 

Biblia jest żywą księgą, która uderza nas swym nadzwyczajnym tekstem odnoszącym się do różnych stanów naszej duszy. Zwraca się do każdego z nas osobiście z tą samą świeżością, jak gdyby była dyktowana dzisiaj i to specjalnie przez wzgląd na współczesne potrzeby. Niczego nie można porównać z Pismem Świętym. Weźmy do ręki przykładowo jakiś ludzki tekst datujący się z czasów ksiąg Mojżeszowych. Co w nim dostrzegacie? Ciekawe odzwierciedlenie starożytności, przestarzały dokument, dla nikogo nieużyteczny tekst mówiący jedynie o sprawach ówczesnych czasów, które popadły w zapomnienie. W przeciwieństwie do tego Biblia jest księgą dnia dzisiejszego, dostosowaną do wszystkich przedziałów wiekowych wszystkich społeczeństw i wszelakich warunków. Posługuje się na ogół bardzo prostym językiem, zrozumiałym dla czytającego go dziecka, lecz z drugiej strony tak głębokim, lecz z drugiej strony tak głębikim iż nawet najszersze horyzonty myślowe człowieka nie są w stanie jej zgłębić. Nade wszystko dotyka ona naszych serc. Sięga do najskrytszych źródeł naszej moralności i osądza nasze postępowanie. Jest ona "żywa i skuteczna, ostrzejsza niż wszelki miecz obosieczny, przenikająca aż do rozdzielenia duszy i ducha ... zdolna osądzić zamiary i myśli serca" (Hebrajczyków 4:12). Jakim wielkim przywilejem jest posiadanie tej księgi, posiadanie w rękach Bożego Objawienia, posiadanie danych nam przez Boga historii moralności minionych, współczesnych i przyszłych czasów tak w ujęciu ogólnym, jak indywidualnym każdego z nas.

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem Było Słowo. ... A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas ... pełne łaski i prawdy". Jana 1:1,14.

Żywa Księga - Biblia jest równie Księgą Prawdy. Osądza człowieka, jego zachowanie, jego serce; mówi mu prawdę o wszystkim, co go dotyczy. Jest to główną przyczyną, dla której jest ona niedoceniana i wroga człowiekowi. Z tej też przyczyny niedowiarkowie w ciągu wieków czynili i czynią starania zmierzające do wykazania niedoskonałości Słowa Bożego oraz wykazania jego rzekomych licznych sprzeczności. Człowiek nie zadaje sobie wysiłku, by doszukiwać się błędów u Wirgiliusza czy Homera, lecz nie potrafi znieść Biblii, gdyż ta obnaża go moralnie, mówi mu prawdę o nim samym i świecie, na którym żyje. Czyż tego samego stosunku nie wyrażał również człowiek wobec Tego, który Jest "Słowem Żywym" tj. Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa? Nienawidzono Go, gdyż mówił każdemu prawdę. Jego przebywanie na ziemi, Jego słowa, Jego całe życie były świadectwem przeciwko światu. Inni mogli żyć w spokoju, lecz On był szpiegowany, a każdy Jego krok był kwestionowany. Nawet gdy był przybity do krzyża pomiędzy dwoma złoczyńcami, tych dwóch pozostawiono w spokoju, zaś Jego obrzucano zniewagami, obelgami, drwiną i wieloma strasznymi słowami.

 

[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

 

Porozmawiajmy o Jezusie!

Jeżeli chcesz porozmawiać o Panu Jezusie Chrystusie napisz na adres:
CBO - Czytaj Biblie Ostrzeszów
skrytka pocztowa nr 31
63-500 Ostrzeszów
Porozmawiajmy o Jezusie!