[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

Mój Zastępca

 

Kiedy byłem chłopcem chodzącym jeszcze do szkoły zobaczyłem widok którego nigdy nie zapomnę: człowieka z poszarpanym i rozkrwawionym z powodu biczowania bokiem, wlekącego się ulicami mojego rodzinnego miasta. Otrzymał on poniżającą karę. Czy jednak popełnił on wiele przestępstw? Nie! ten człowiek popełnił jedno przestępstwo. Czy którykolwiek z obywateli miasta chciał ulżyć mu, odbierając część należnej mu kary? Nie! ten kto popełnił przestępstwo, powinien sam ponieść karę. Ta kara została wymierzona przez zmienne ludzkie prawo, i tu było ono ostatnią instancją wymierzającą tę karę.

Kiedy byłem studentem, ujrzałem inny widok, którego nigdy nie zapomnę: człowieka który znalazł śmierć. Widziałem jego pobladłą jak śmierć twarz, jego uschłe ręce, tysiące wbijających się w niego oczu gdy wywlekano go z więzienia. Czy ktokolwiek chciał umrzeć w jego miejsce? czy jakikolwiek przyjaciel podszedł i rozluźniając sznur powiedział "owiń go wokół mej szyi, umrę w twoje miejsce"? Nie! ten kto popełnił przestępstwo sam cierpiał wyrok prawa. Czy popełnił wiele przestępstw? Nie! ten człowiek popełnił jedno przestępstwo. On ukradł część pieniędzy z dyliżansu. Złamał prawo w jednym punkcie i umarł z tego powodu. Ta kara została wymierzona przez zmienne ludzkie prawo, i wyrok zapadł podczas jednej tylko rozprawy sądowej. To była ostatnia instancja i podczas niej zasądzono karę śmierci za to przestępstwo.

Zobaczyłem też inny widok którego, nigdy nie zapomnę: siebie samego jako grzesznika, gdy stałem na krawędzi zagłady, skazanego na wieczną karę jeziora ognistego. Czy popełniłem tylko jeden grzech? Nie! popełniłem wiele grzechów przeciwko niezmiennym prawom Boga. Zobaczyłem też, i uchwyciłem się Jezusa Chrystusa będącego odpowiednim moim Zastępcą. On cierpiał w Jego własnym ciele na drzewie krzyża całą karę za moje grzechy. On umarł na krzyżu po to abym mógł żyć w chwale. On cierpiał Sprawiedliwy za niesprawiedliwego, po to aby On mógł przynieść mnie do Boga. On uwolnił mnie od przekleństwa prawa. Grzeszyłem i przez to byłem skazany na wieczną karę; On cierpiał moją karę i przez to ja jestem wolny. Prawo Boże wymaga od ludzi idealnej sprawiedliwości, której nikt z ludzi nigdy nie osiągnął. Ponownie patrząc na Boga i odkryłem, że Chrystus jest końcem Prawa, dla sprawiedliwości każdego człowieka który wierzy. Prawo Boże wymaga nieskazitelnej czystości i nie ma nic wspólnego z grzechem. Ponownie patrząc na Boga, który umiłował nas i obmył nas z naszych grzechów w Jego własnej krwi, zobaczyłem, że ja byłem dzieckiem szatana, dzieckiem gniewu. "Tym zaś którzy Go przyjęli, Dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego" (Jana 1:12) i znalazłem w Nim nie tylko mojego Zastępcę, lecz całkowite zaopatrzenie każdej potrzeby mojego życia.

Mógłbym długo mówić o tym Zbawicielu, Panu Jezusie Chrystusie "albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dzieje Apostolskie 4:12). Czy już przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zastępcę? On jedynie Jest w stanie usunąć winę i przekleństwo twojego grzechu. "Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożym jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa Pana naszego." (por. Rzymian 6:23).

Wierz, że On umarł za ciebie i zmartwychwstał aby zagwarantować drogę dla twego zbawienia. Nawróć się ze swoich grzechów, i połóż swoją ufność w Panu Jezusie Chrystusie jako twoim Zastępcy, a wtedy będziesz na wieki zbawiony od wszystkich konsekwencji grzechu (Dzieje 13:38,39). Wówczas będziesz mógł na prawdę powiedzieć: "Chrystus jest moim Zastępcą".

 

[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

 

Porozmawiajmy o Jezusie!

Jeżeli chcesz porozmawiać o Panu Jezusie Chrystusie napisz na adres:

CBO - Czytaj Biblie Ostrzeszów
skrytka pocztowa nr 31
63-500 Ostrzeszów
tel. 739089088
czytaj.Biblie@onet.pl
Porozmawiajmy o Jezusie!

CBO - Czytaj Biblie Ostrzeszów zaprasza