[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

KREW CHRYSTUSA: JEJ WIELKA WARTOŚĆ

Każda zwierzęca ofiara Starego Testamentu dodaje swój głos do silnego przekonania, że bez rozlania krwi nie może w ogóle istnieć prawdziwa relacja z Bogiem. Grzech spowodował całkowite oddzielenie, które tylko krew doskonałej ofiary może usnąć. To wszystko wskazuje na jedyny Boży sposób rozwiązania problemu przez Nowy Testament: “nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego” (1 Piotra 1,18). Jakże ogromną wartość ma ta krew i jak ogromne błogosławieństwo zostało zapewnione przez nią nieprzeliczonej ilości grzeszników zbawionych z łaski Bożej! Rozważmy kilka straszliwie niszczących skutków jakie wywołał grzech i wspaniałą wartość krwi Chrystusa, która jest wystarczająca aby w pełni je usunąć.

  1. Skażenie grzechem uczyniło nas wszystkich nieczystymi. Z tego powodu oczyszczenie przez krew Chrystusa jest absolutnie niezbędne. Tylko Jego krew oczyszcza nas w oczach Boga od tego brudu. Każdy wierzący może mieć mocne przekonanie, że “krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1,7).
  2. Ponieważ grzech jest przestępstwem wobec Boga, zniewagą Jego potężnej mocy i autorytetu, wymaga więc przebaczenia; a przebaczenie nie jest możliwe bez podstawy prawdy. Tą doskonale zadowalającą bazą jest “drogocenna krew Chrystusa.” W Nim “W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego” (Efezjan 1,7), lecz “bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebrajczyków 9,22). Bóg przebacza ponieważ widzi doskonałą wartość we krwi Chrystusa.
  3. Grzech spowodował również związanie całej ludzkości, tak więc odkupienie jest następną wielką koniecznością. Boże Słowo mówi do wierzących: “w Nim mamy odkupienie przez krew Jego” (Efezjan 1,7). To oznacza całkowite uwolnienie i przywrócenie cnoty za którą została zapłacona cena rozlania krwi Chrystusa. Tylko Bóg może wymierzyć wartość tej ceny, lecz wierzący mogą z pewnością doceniać cudowną wolność jaką nam przyniosła.
  4. Poczucie winy oraz piętno grzechu jest jego następną okropną konsekwencją, dlatego potrzebne jest nam usprawiedliwienie. “Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu” (Rzymian 5,9). Prawdziwy wierzący jest “teraz usprawiedliwiony przez krew Jego.” Jest całkowicie oczyszczony od wszelkiej odpowiedzialności, a sprawiedliwość jest wszczepiona w niego, tzn. jest mu zaliczona, choć nie ma żadnej własnej sprawiedliwości. To usprawiedliwienie jest doskonałe dzięki doskonałej wartości jaką Bóg widzi we krwi Chrystusa.
  5. Ponieważ grzech spowodował, że zaangażowaliśmy się w świat zła, oddzielenie od tego zaangażowania jest konieczne. Jest to uświęcenie lub inaczej oddzielenie. Moglibyśmy nigdy tego nie zdobyć ponieważ byliśmy w całkowicie beznadziejnej sytuacji i poza jakąkolwiek ludzką pomocą. Bóg wykonał dla wierzących to cudowne dzieło i ponownie: krew umiłowanego Syna oddzieliła nas od świata i całego jego zła: “Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą (Hebrajczyków 13,12).
  6. Grzech wywołał również wrogość wobec Boga, potrzeba pokoju była więc olbrzymia i żadne ludzkie wysiłki nie mogły tego osiągnąć. Nie dlatego, że Bóg był naszym wrogiem, lecz dlatego, że to my byliśmy Jego przeciwnikami. Tylko w stosunku do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, można powiedzieć, że: “wszystko pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. (Kolosan 1,20). Jest to jedyna podstawa pokoju dla grzesznej ludzkości, a więc wszyscy, którzy przyjmują Chrystusa, przyjmują pokój.
  7. Blisko z tym związany jest fakt, że grzech spowodował odsunięcie ludzkości od Boga. Ludzie w swych grzechach nie lubią myśleć o tym, aby być blisko Boga. Lecz bliskość z Bogiem jest tym, czego ludzie potrzebują i również to jest osiągalne wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, przez rozlaną krew. Pismo mówi, w stosunku do prawdziwych wierzących: “Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową” (Efezjan 2,13).
  8. Ponieważ grzech wywołał fałszywą służbę martwych uczynków, wykonywanych na pokaz, oczyszczenie sumienia wymagało krwi Chrystusa, aby wielu mogło służyć w prawdzie Bogu: “o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu Żywemu” (Hebrajczyków 9,14).

Ponieważ grzech sprawił, że człowiek stał się bałwochwalcą, uwielbiającym niemal wszystko oprócz Jedynego Prawdziwego Boga, tylko krew Chrystusa mogła to zmienić i przeobrazić go w prawdziwego czciciela Boga. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni" (Hebrajczyków 10,19). Nikt nie mógłby nigdy wejść w obecność Bożą jako prawdziwy czciciel Żyjącego Boga, bez drogocennej krwi Jezusa. Lecz cóż za transformacja z bałwochwalcy w czciciela! Jest to kilka cudownych przyczyn, dla których możemy być głęboko wdzięczni Bogu za “drogocenną krew Chrystusa, jako Baranka bez skazy i zmazy,” w to wszystko jest do zastosowania przez tych, którzy prawdziwie przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela.

 

[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

 

Porozmawiajmy o Jezusie!

Jeżeli chcesz porozmawiać o Panu Jezusie Chrystusie napisz na adres:
CBO - Czytaj Biblie Ostrzeszów
skrytka pocztowa nr 31
63-500 Ostrzeszów
tel. 739089088
czytaj.Biblie@onet.pl
Porozmawiajmy o Jezusie!

CBO - Czytaj Biblie Ostrzeszów zaprasza