[strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

Bezpieczeństwo przez krew Chrystusa

Krew Chrystusa naszym ratunkiem przed sądem Bożym

Jedynym środkiem ratunku przed gniewem i sądem wszechmogącego Boga jest krew Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjmiemy Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana i wyznamy Bogu swoje grzechy szczerze za nie żałując, Jego drogocenna krew okryje nas i oczyści od każdego grzechu. To jest to co Biblia, Słowo Boże, oferuje wszystkim.

Chrystus wybrany i posłany

Był to własny Boży plan i wybór, że Jego umiłowany Syn powinien stać się naszym Zastępcą - ofiarą Bożego sądu za nasze grzechy. Dlatego posłanie Go na nasz świat przez Boga nie było ani niezaplanowane, ani nie bezcelowe. “Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego .... aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem” (1). “A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata” (2).

Jezus jest zapowiadanym przez Boga Zbawicielem wszystkich ludzi i Bóg pokłada nieskończoną wartość w Jego krwi. Czy ty, jako grzesznik potrzebujący wybaczenia i oczyszczenia, doceniasz tę ogromną wartość? “Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (3). Jezus umierając na krzyżu oznajmił: “Wykonało się!” (4). Teraz On jest w stanie uratować ciebie. Czy ty pozwolisz Mu pomóc sobie?

Cierpienia i śmierć Chrystusa

Skieruj swoje spojrzenie na ów krzyż przez chwilę i zobacz Jezusa skrwawionego i umierającego za ciebie. Zobacz koronę cierniową okrutnie kaleczącą Jego głowę. Zobacz Jego ręce bestialsko przybite do krzyża. Zobacz Jego twarz umęczoną bardziej niż u jakiegokolwiek innego człowieka. Zobacz Go w agonii śmierci! Biblia mówi że On “raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga” (5).

Pamiętaj, że On był prawdziwym człowiekiem. Krzyż był również prawdziwy. Faktycznie była tam taka Osoba i ona umarła, tak jak to zostało powyżej opisane.

Pomyśl przez chwilę. Krew tego Człowieka była ceną mojego zbawienia. “Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni ... lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (6). Jeśli chcesz być uratowany, musisz zaufać Chrystusowi i Jego przelanej krwi. Bóg mówi: “Gdy ujrzę krew, ominę was” (7).

Polegaj wyłącznie na Jezusie Chrystusie

Nic innego, tylko krew Chrystusa może ocalić twoją duszę. Twoje uczynki, twoje modlitwy, twoje łzy nie mogą ciebie uratować; tylko krew ma moc aby ciebie wykupić od gniewu Bożego. Sakramenty nic tu nie pomogą. Przypuszczalnie pokładasz swoją ufność w chrzcie, bierzmowaniu, wieczerzy Pańskiej, albo starasz się zachować dziesięć przykazań aby uzyskać zbawienie, lecz nic, tylko krew Jezusa może ciebie ocalić.

Nie ma żadnej różnicy jak prawidłowy jest sposób w jaki oddajesz hołd Bogu, jak prawdziwa jest jego forma, jak Biblijna jego praktyka. Jeśli polegasz na nich aby uzyskać zbawienie - jeśli czynisz je podstawą zbawienia swojej duszy, są one zupełnie bezużyteczne. Nie ma nigdzie - powtarzam to znowu - najdrobniejszego atomu zbawiennej mocy poza krwią Jezusa. Jeśli zaufasz czemukolwiek innemu poza krwią będziesz zgubiony. Polegaj tylko na Jezusie, a będziesz uratowany.

Mogłeś tkwić w brudzie swoich grzechów przez wiele lat, ale krew Chrystusa może oczyścić ciebie zupełnie, tak że nie zostanie na tobie najmniejsza plamka.

“Krew dokonuje przebłagania za życie.” (8)

“Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (9)

“Niechże więc będzie wam wiadome ... że przez tego (Jezusa Chrystusa) zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów, i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony.” (10)

“I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego.” (11)

Cytaty z Biblii:

 • (1) Gal. 4:4-5 (5) 1 Piotra 3:18 (9) 1 Jana 1:7

  (2) 1 Jana 4:14 (6) 1 Piotra 1:18-19 (10) Dz. 13:38-39

  (3) Iz. 53:6 (7) 2 Mojż. 12:13 (11) Rzym. 3:24-25

  (4) Jan 19:30 (8) 3 Mojż. 17:11

 • [strona główna] [Alfa i Omega] [Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa] [Porozmawiajmy o Jezusie!]

   

  Porozmawiajmy o Jezusie!

  Jeżeli chcesz porozmawiać o Panu Jezusie Chrystusie napisz na adres:
  Czytaj Biblie
  skr. 31
  63-500 Ostrzeszów
  tel. 739089088