Wszetecznica uwielbia wszelkiej maści religie i kler ... 

Kto pośredniczy pomiędzy Bogiem i ludźmi. Maria, święci, czy Jezus?

W Piśmie Świętym czytamy: " Albowiem jeden jest Bóg, jeden też jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" [1 Tym 2:5]. "Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach" [Rz. 8:26]

Duch Święty podkreśla tutaj wyraźnie, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik. Jeśli się mówi TYLKO JEDEN to znaczy, że nie więcej.

Mamy także wyraźny dowód w pierwszym Liście apostoła Jana, gdzie czytamy: "Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszył (niechcący), mamy ORĘDOWNIKA, u Ojca, Jezusa Chrystusa. Który jest ubłaganiem za grzechy nasze. [1 Jana 2:1-2] .

Mówiąc to, Duch Święty ustami Jana zaznacza znowu, że jedynie Pan Jezus jest Orędownikiem, który też jest ubłaganiem za nasze grzechy.

Istnieje przekonanie, że Pan Jezus nie wysłuchuje modlitw, jeżeli się za modlącym nie wstawia Maria. Wtedy - to jak niektórzy mniemają - Jezus przebacza grzechy i wysłuchuje modlitwę.

Chciejmy sprawdzić, co o tym mówi Słowo Boże. W Ewangelii Mateusza czytamy: "Pójdźcie do Mnie wszyscy (bez wyjątku), którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja dam wam odpocznienie" [Mat. 11:28]. A na innym miejscu Pan Jezus mówi tak: "Wszystko, co mi daje Ojciec przyjdzie do Mnie, a tego kto do Mnie przychodzi, nie wyrzucę precz" [ Ewan. Jana 6:37]

Twierdzenie, że Pan Jezus przyjmuje i przebacza, tylko tym, za którymi orędują święci lub Maria jest w świetle Słowa Bożego całkowicie błędne.

Duch Święty przewidział rozpowszechnienie błędnych nauk i dlatego ustami apostoła Pawła uprzedził nas mówiąc: uwierzą kłamstwu" [ 2 Tes. 2:11]. "I odwrócą uszy od Prawdy, a zwrócą się ku baśniom" [2 Tym 4:4].

Nauki, nie mające poparcia lub uzasadnienia w Bożym Słowie są KŁAMSTWEM I BAŚNIĄ. Pan Jezus wyraźnie nakazał, aby modlono się TYLKO W JEGO IMIENIU. Powiedział: " Jeśli o co prosić będziecie w Imieniu Moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w Imieniu Moim, spełnię to" [ Ewan. Jana 14:13-14]. Tutaj dwukrotnie Pan Jezus mówi, aby modlić się tylko w Jego imieniu i wtedy On sprawi, że modlitwa zgodnie w wolą Boża będzie wysłuchana. Zasadę tę potwierdza apostoł Piotr gdy Pisze: " I nie ma z nikim zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" [ Dzieje Apost. 4:12]

Jakże dobitnie apostoł Piotr podkreśla tutaj tę prawdę, że Bóg Ojciec dał nam tylko JEDNO IMIĘ, abyśmy przez nie modlili się i dostępowali zbawienia. Ten, kto nie wierzy Bożemu Słowu i ubiega o wstawiennictwo świętych, czyni Boga kłamcą. Tak stwierdza Pismo święte: " Kto nie wierzy Bogu, czyni Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu (Słowa Bożego), które złożył Bóg o swoim Synu" [1 Jana 5:10]. A może i ty drogi czytelniku, nie liczysz się z Biblią Świętą, która poleca modlić się tylko w imieniu Pana Jezusa. Nie prosisz Boga za pośrednictwem Jezusa o odpuszczenie grzechów, lecz szukasz pośrednictwa świętych, lub Marii. Pamiętaj, tak postępując czynisz Pana Jezusa kłamcą, dopuszczając się grzechu przeciwstawiania się Bogu.

Gdy na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej zabrakło wina, Maria, matka Pana Jezusa rzekła do Syna: "Wina nie mają. I odpowiedział jej Jezus: czego chcesz ode Mnie, niewiasto? Rzekła matka Jego do sług co wam powie, to czyńcie" [Ewan. Jana 2:1-5]

Pan Jezus już w tedy wiedział, że ludzie będą chcieli orędować Jego matkę. I ona zrozumiała to, bobrze zrobiła odsyłając ich bezpośrednio do samego Jezusa. Gdy postąpiono tak, Pan Jezus przemienił wodę w wino. Nasz Zbawiciel nie potrzebował pośredników. Chciał, by ludzie przychodzili do niego osobiście i bezpośrednio. Tak jest i dzisiaj. Mamy do Niego przychodzić wprost w modlitwie,. wierząc Jego obietnicom.

Powyższy teks został napisany przez Kaznodzieję N.J. Sylwesiuk. Tekst ten nie jest copyrighted ( nie ma praw autorskich), ale zastrzeżone jest używane go w części lub zmienianie tekstu oraz drukowania i sprzedawanie dla zysku. Możesz go dowolnie drukować TYLKO dla prywatnego użytku

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

Maranatha, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: