Wszetecznica robi wszystko aby odwrócić uwagę od Pana Jezusa ...

Czy Apostoł Piotr był namiestnikiem Chrystusa Pana i czy był on Papieżem?

Przeczytajmy co pisze o tym sam apostoł Piotr: "Starszych więc wśród was napominam, ja również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić" [1 Piotra 5:1]

Użyte w tym wierszu słowo starszy pochodzi z greckiego słowa prezbiteros. Oznacza ono pasterza lub duchownego, mającego nauczać ludzi. A Piotr powiada, że on jest również "starszy", czyli jest takim samym, jak inni pasterze lub duchowni. Piotr wcale się nie wyróżnia ani wynosi ponad innych. Większym jest tylko Pan Jezus. O Nim Piotr tak pisze: " A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędła koronę chwały" [1 Piotra 5:4]

Pan Jezus będąc na ziemi nazywał się Dobrym Pasterzem [Ew. Jana 10:11]. Wtedy nie było jeszcze instytucji Kościoła i ustanowionych pasterzy - prezbiterów. Gdy później wiele osób w różnych miejscach nawróciło się do Jezusa, On sam ustanowił jednych apostołami, innych ewangelistami, pasterzami, nauczycielami [Efezów 4:11]. A sam Pan Jezus stał się Arcypasterzem czyli Głową Kościoła i zwierzchnikiem pasterzy. Natomiast nigdzie w Słowie Bożym nie jest wspomniane o arcybiskupach, prałatach, kardynałach i papieżach. Wszystkie te urzędy i tytuły zostały nadane w brew Słowu Bożemu w późniejszym czasie.

Apostoł Paweł pozyskawszy dla Jezusa wiele osób, organizował lokalne wspólnoty kościelne, czyli zbory. Wybierano Starszych Zboru aby paśli Boża trzodę. Potem polecił swojemu pomocnikowi Tytusowi, aby "ustanowił po miastach Starszych, czyli prezbiterów. Dalej pisze, że oni mają być żonaci, nienaganni i wychowujący swe dzieci we wierze. Tych Starszych nazywał biskupami. Zgodnie ze Słowem Bożym, Biskup, Starszy, Pasterz, znaczą to samo. Osoby te mają za zadanie paść trzodę Boża [Dz. Ap.20:28]

Gdy pomiędzy apostołami powstał spór, kto ma uchodzić za największego, Pan Jezus rzekł do nich: "Królowie narodów panują nad innymi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest (chce być) największym wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi (rządzi) niech będzie jako usługujący" [ Łuk. 22:24-26]

Czyż mógł Piotr po takim upomnieniu próbować wywyższyć się ponad innych apostołów?? Nie. I dlatego nazywa on siebie Starszym, na równi z innymi apostołami.

W dziejach Apostolskich jest opis, jak wierzący karcili Piotra za to, że odważył się on pójść do poganina Korneliusza i jemu głosić Ewangelię zbawienia. Myśleli, że zbawienie jest jedynie dla Żydów. Gdyby Piotr był papieżem, jak niektórzy wierzą i uczą to jakie prawo mieli by ludzie mniejsi rangą krytykować Piotra?

W liście do Galacjan rozdział 2, wiersz 11 czytamy, że apostoł Paweł publicznie napomina Piotra za jego obłudny czyn. Czy Paweł miałby prawo napominać publicznie swego zwierzchnika-papieża gdyby Piotr nim był? A skoro Piotr nie był papieżem, to kogo Pan Jezus ustanowił swoim namiestnikiem? W Słowie Bożym czytamy taką wypowiedź Pana Jezusa: "Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy [Ew. Jana 14:16]. "Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, Którego Ojciec pośle w imieniu moim, ten was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, co was powiedziałem" [Ew. Jana 14:26]. Zgodnie z tymi i innymi wersetami rozumiemy jasno, że Duch Święty był tutaj zawsze zamiast Pana Jezusa. Tę prawdę potwierdzają wypowiedzi zawarte w rozdziale 16 Ewangelii Jana.

Jako podsumowanie rozważań wypada stwierdzić następującą prawdę: Namiestnikiem Jezusa Chrystusa jest Duch Święty, zaś zbawieni ludzie, także Starsi, są współbraćmi. I dlatego właśnie apostołów wszędzie nazywano braćmi.

Powyższy teks został napisany przez Kaznodzieję N.J. Sylwesiuk. Tekst ten nie jest copyrighted ( nie ma praw autorskich), ale zastrzeżone jest używane go w części lub zmienianie tekstu oraz drukowania i sprzedawanie dla zysku. Możesz go dowolnie drukować TYLKO dla prywatnego użytku

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

MARANATHA, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: