Wszetecznica robi wszystko aby odwrócić uwagę od Pana Jezusa ...

Czy Matka Pana Jezusa była niepokalanie poczęta?

Dogmat zatytułowany: "Bezgrzeszność Marii, matki Pana Jezusa" powstał na Soborze w 1854 roku. W ciągu poprzednich stuleci żaden Kościół tego dogmatu nie wyznawał ani nie nauczał. Jest on sprzeczny ze Słowem Bożym, które wyraźnie stwierdza, że "Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (czyli zbawienia. [Rzymian 3:23]. W innym miejscu czytamy: "Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, kto się urodził z niewiasty być czystym? [Job 25:4]. Wynika z tych słów prosta prawda: Nikt poza Jezusem nie jest bez grzechu. Nie była też bez grzechu Maria, matka Pana Jezusa.

Jeszcze w innym miejscu czytamy znamienne słowa: " ... przez upadek jednego człowieka (Adama) przyszło potępienie na wszystkich ludzi" [Rzymian 5:18]. Znaczy, że Maria też jest nim dotknięta. Jeżeli Adam i Ewa upadli w grzech i stali się pokalanymi, to nikt po nich nie mógł narodzić się "niepokalany".

Warto zwrócić uwagę na słowa Marii mówiącej o sobie samej w Magnificacie: "Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim" [Łuk 1:46-47].

Maria nazywa Pana Jezusa Bogiem i Zbawicielem swoim. Jeżeli ona uznaje Jezusa swoim Zbawicielem, oznacza to, że potrzebowała także Zbawiciela; był Nim dla niej Jezus Pan.

A co powiedział anioł Pański gdy się zjawił przed Józefem? Oto słowa anioła: "....urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem Ob zbawi lub swój od grzechów jego" [Mat 1:21]

A więc jest oczywistym, że nie było nikogo, absolutnie nikogo, narodzonego bez grzechu, wszyscy byli i są grzesznikami i potrzebują Zbawiciela. Właśnie po to przyszedł Pan Jezus na ten świat aby zbawić wszystkich grzeszników wierzących w Jezusa jako jedynego Zbawiciela.

Dzięki Bogu za Pana Jezusa, Który zbawił od grzechu także Marię, apostołów i miliony innych ludzi. Jezus zbawia i teraz!!

Powyższy teks został napisany przez Kaznodzieję N.J. Sylwesiuk. Tekst ten nie jest copyrighted ( nie ma praw autorskich), ale zastrzeżone jest używane go w części lub zmienianie tekstu oraz drukowania i sprzedawanie dla zysku. Możesz go dowolnie drukować TYLKO dla prywatnego użytku

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

MARANATHA, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: