Wszetecznica uwielbia wszelkiej maści religie i kler ... 

Czy należy uważać starszych Kościoła za ojców świętych?

Pan Jezus, zauważywszy że niektórzy z ludu nazywali swoich kapłanów i faryzeuszy ojcami świętymi, powiedział: "Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Nauczycielami, bo jeden tylko jest Nauczyciel wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Ani pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony" [Mt. 23, 8-12].

Tak postępowali apostołowie i wierzący nazywając jeden drugiego bratem; czasami nazywali się też po imieniu. Swoich starszych nazywali także po imieniu. Nikt się nie wywyższał i nie przyswajał sobie tytułów. Tytuły i specjalne ubiory dla duchowych wprowadzono w późniejszych stuleciach. Apostoł Piotr nie jest określony w Piśmie Świętym żadnym wyróżniającym tytułem. Czytamy: "Wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie bracia" [ Dzieje Apostolskie 15:7]. Nie jest tu napisane: wstał papież Piotr, lub Ojciec Święty Piotr, ale po prostu, "wstał Piotr". W Kościele Jerozolimskim był prezbiterem nie Piotr a apostoł Jakub. Pomimo tego, że przez kazanie apostoła Piotra nawróciło się trzy tysiące osób, to jednak na przełożonego tego dużego Kościoła wybrano Jakuba.

Apostoł Paweł pisząc do Kościoła w Koryncie czyni taką wzmiankę o Piotrze: "Wiadomo mi, bracia moi, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Piotrowy, a ja Chrystusowy" [1 Koryntian 1:11-12]. Pomimo sporu, jaki powstał między nimi i sympatii grupowych, jednak nadal nazywali swoich prezbiterów i starszych po imieniu. Z tego widzimy, jak obecnie sformalizowane chrześcijaństwo daleko odeszło od Słowa Bożego, i że w brew zakazowi Pana Jezusa rozpoczęto nadawać ludziam różne tytuły. Nawet Pan Jezus będąc Bogiem i Stworzycielem świata, nazywał wierzących w Niego braćmi: "Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, i siostra i matką" [Mt. 12:50]

Powyższy teks został napisany przez Kaznodzieję N.J. Sylwesiuk. Tekst ten nie jest copyrighted ( nie ma praw autorskich), ale zastrzeżone jest używane go w części lub zmienianie tekstu oraz drukowania i sprzedawanie dla zysku. Możesz go dowolnie drukować TYLKO dla prywatnego użytku

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

Maranatha, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: