Wszetecznica uwielbia wszelkiej maści religie i kler ... 

Kto jest fundamentem Kościoła -

Piotr czy Chrystus?

Panuje przekonanie, że Pan Jezus buduje Swój Kościół na apostole Piotrze, uważanego za "Opokę" Kościoła Bożego. To przekonanie wywodzi się z tendencyjnej interpretacji słów Jezusa, Który powiedział: "A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne nie przemogą go" [ Mat. 16:18]

Gdy ktoś czyta ten wiersz bez głębszego zastanowienia się, to oczywiście, może zrozumieć, że apostoł Piotr jest tą "Opoką", i że Pan Jezus na nim buduje swój Kościół. Lecz gdy uważnie czytamy to wiersz, zwłaszcza w języku greckim, to sprawa wygląda inaczej. Pan Jezus nie mówi tu, że Piotr jest Opoką, lecz po prostu oświadcza, że ty jesteś Piotrem ( po grecku PETROS], czyli zwykły kamień. Lecz Ja zbuduję Kościół Mój na Opoce, PETRA, którą jest Jezus Chrystus. Apostoł dobrze zrozumiał Chrystusa Pana, gdyż: "I wy sami jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy (Kościół). Dlatego powiedziane jest w Piśmie Świętym: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny (PETRA), wybrany, kosztowny (jest nim Chrystus). Dla was wierzących jest On cennym, dla niewierzących zaś (w Niego) kamień ten, który wzgardzili budowniczowie (kapłani), faryzeuszowie, sadyceuszowie i uczeni w Piśmie) - pozostał On kamieniem węgielnym, skałą zgorszenia, o którą się potykają ci, którzy nie wierzą Słowu, na co zresztą są przeznaczeni" [1 Piotra 2:5-8].

Piotr udowadnia wierzącym, że Pan Jezus jest tą wybraną i kosztowną Opoką - PETRA - mają oni budować nie na PETROS (Piotrze) lecz na Chrystusie. Ap. Piotr zaznacza, że tamci się potknęli i wzgardzili Nim, ponieważ nie uwierzyli Słowu Bożemu oraz twierdzeniu, że Chrystus jest tą opoką. Dla nich Opoką był Mojżesz, na min się budowali [ Jan r.8] Podobnie uczyniło formalne chrześcijaństwo, budując się na człowieku i wywyższając go ponad Chrystusa. Słowo Boże stwierdza: "Przeklęty maź, który na człowieku polega" [Jer. 17:5]

Ap. Piotr był tylko człowiekiem, PETROS, a nie Opoką - PETRA. Posłuchajmy co na ten temat pisze apostoł Paweł, dobrze obeznany z tą sprawą. Oto jego słowa: " Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus" [1 Kor. 3:11]. Apostoł dobitnie stwierdzam, że jedynym fundamentem, czyli Opoką, jest Jezus Chrystus. Na innym miejscu pisze tal: " i wszyscy ten sam napój duchowy pili: pili bowiem z duchowej skały, która im ( Izraelczykom) towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus" [ 1 Kor 10:4]. A więc Opoką jest Chrystus i my mamy na Nim budować swoje wierzenia. W liście do Efezjan czytamy: "Zbudowali na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym (Opoką) jest sam Jezus Chrystus" [Efezjan 2:20]

Powyższy teks został napisany przez Kaznodzieję N.J. Sylwesiuk. Tekst ten nie jest copyrighted ( nie ma praw autorskich), ale zastrzeżone jest używane go w części lub zmienianie tekstu oraz drukowania i sprzedawanie dla zysku. Możesz go dowolnie drukować TYLKO dla prywatnego użytku

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

Maranatha, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: