Wszetecznica przedefiniowuje słowa ...

Czym jest Kościół?

Powszechnie uważa się, że Kościołem jest budynek, w którym odprawiają się nabożeństwa, Pan Jezus powiedział uczniom swoim: "Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go" [Ew. Mat.16:1] Nasuwa się tu pytanie: jaki to Kościół i z jakich mamieni jest on zbudowany?

Jak wiadomo, nazwa kościół pochodzi z greckiego wyrazu EKKLESIA i dosłownie znaczy: zebranie lub zgromadzenie ludzi odwróconych od grzechu, wywołanych ze świata i oddzielonych dla Pana Jezusa. Jest napisane: "Dlaczego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan... a Ja was przyjmę" [2 Kor.6:17]. Podobnie pisze apostoł Paweł: "Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?" [ 2 Kor.6::17]. Zgodnie z tymi słowami. Kościołem Chrystusa są ludzie posiadający Ducha Świętego (a nie ducha tego świata). Jak jest napisane: "Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego [Rzym. 8:9]. Czyż nie dlatego ludzie zaczęli nazywać budynki do nabożeństw Kościołem, że sami nie są Kościołem? Że nie posiadają w sobie Ducha Chrystusowego?

Jeśli chodzi o budynki, gdzie się odbywają nabożeństwa, to właściwą ich nazwą będzie określenie, jakie używa sam Pan Jezus. On tak powiedział: "Dom mój nazwany będzie domem modlitwy.... [Ew. Mat. 21:13]. W tych domach modlitwy ma się zbierać Kościół, to znaczy nawróceni ludzie, w celu słuchania Słowa Bożego i modlitwy. Tu powinno się głosić jedynie Słowo Boże, Ewangelię zbawienia, jak to czynił Jezus, apostołowie i pierwsi chrześcijanie. Pierwszy męczennik, Szczepan, wyrzekł przed ukamienowaniem go znamienne słowa, dotyczące poruszonego tematu. Czytamy: " Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom (Bogu). Albowiem Najwyższy nie mieszka w budynkach rękami uczynionych, jak mówi prorok: "Niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem stóp moich, jaki dom zbudujecie Mi, mówi Pan. Albo jakie jest miejsce odpocznienia Mego" [Dz. Ap. 7:47-49]. Zgodnie z Pismem Świętym Bóg nie mieszka w budynkach kościelnych, i Pan Jezus nie jest skryty w skapleżu. On jest w Niebie i siedzi po prawicy Boga Ojca. [Ew. Mark. 16:19], a Duchem przebywa w wierzących w Niego. "Żeby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych" [Efez. 3:17] "Albowiem gdzie są dwaj lub trzech zgromadzeni w imię Moje, tan jestem pośród nich" [Ew. Mat. 18:20]. Za czasów apostolskich budynki nazywano także Domami Modlitwy: "A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie był dom modlitwy" [ Dz. 16:13]. Budynki nie są więc Kościołem, lecz po prostu Domami Modlitwy. Kościołem są - używający poprawnych nazw - ludzie wierzący Panu Jezusowi, w sercach których zamieszkuje Duch Święty.

Powyższy teks został napisany przez Kaznodzieję N.J. Sylwesiuk. Tekst ten nie jest copyrighted ( nie ma praw autorskich), ale zastrzeżone jest używane go w części lub zmienianie tekstu oraz drukowania i sprzedawanie dla zysku. Możesz go dowolnie drukować TYLKO dla prywatnego użytku

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

MARANATHA, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: