CMS - Chrześcijańska Misja do Studentów

Chrześcijańska Misja dla Studentów

Panu Jezusowi Chrystusowi - Temu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. (Objawienie Jezusa Chrystusa 1:5 - 6)