SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA
1. POSATAWA WIARY-
    tradycja kościelna a Pismo Święte

2. CZŁOWIEK-
    zraniony czy zgubiony przez grzech?

3. KOŚCIÓŁ-
    "matka" czy "oblobienica"?

4. "SAKRAMENTY"-
    symbole czy "nośniki łaski"?

5. CHRZEST-
    "sakrament ponownego narodzenia się"?

6. BIERZMOWANIE-
    "sakrament dojrzałości i zapieczętowania Duchem Świętym"?

7. EUCHARYSTIA-
    "sakrament zjednoczenia z Chrystusem" czy pamiątka wieczerzy Pańskiej?

8. POKUTA (SPOWIEDŹ-
    "sakrament odpuszczenia grzechów"?

9. OSTATNIE NAMASZCZENIE (NAMASZCZENIE CHORYCH)-
    "sakrament służący pokrzepieniu i wzmocnieniu duszy"?

10. KAPŁAŃSTWO
    "sakrament kontynuacji urzędu Chrystusa jako kapłana"?

11. MAŁŻEŃSTWO-
    "sakrament ku pomnażaniu ludu Bożego"?

12. PAPIEŻ-
    "przywódca, ojciec i nauczyciel wszystkich chrześcijan"?

13. MARIA-
    obdarowana łaską czy "pośredniczka łaski"?

14. PO ŚMIERCI-
    do czyśćca czy do Chrystusa?

    I CO TERAZ?
    Przypisy