Nieco o wiernych sługach wszetecznicy - 

Zestawienie nauki Pisma Świętego, oraz nauczycieli "trzeciej fali"

ruchu charyzmatycznego na temat prorokowania

 

 

 

On zaś, odpowiadając, rzekł im:
A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej?

Wszak Bóg powiedział: [...]

A wy powiadacie: [...]

20. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć.
21. A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział?
22. Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go
.
5 Moj. 18:20-22

Ku nadziei żywota wiecznego, który obiecał przed czasy wiekuistemi Ten, który nie kłamie, Bóg, a objawił czasów swoich,
Tyt. 1:2

"Ale wiecie co? Bóg uraża nasze umysły, aby ujawnić nasze serca. Nie znam żadnego miejsca, w którym będzie to w 100% poprawne. W każdej służbie będą kamienie obrazy, za które tak naprawdę odpowiedzialny jest Duch Święty."
Jack Deere na temat o
becnego prorokowania (Jack Deere, TACF, 11/20/94, taśma audio)

Jednym z największych zagrożeń dla dochodzenia proroków do dojrzałości jest błędna interpretacja napomnienia Starego Testamentu, że jeśli prorok kiedykolwiek przepowiedział coś, co nie nastąpiło, to nie powinien być już więcej uznawany za prawdziwego proroka. [...] Nikt nie mógłby postawić pójść naprzód w wierze, potrzebnej do chodzenia w jego powołaniu, jeśli wiedziałby, że jedna pomyłka może zrujnować go na całe życie.
Rick Joyner
(The Prophetic Ministry, The Morning Star Prophetic Newsletter, Rick Joyner, n.d., Vol 3, No. 2, str. 2.)

"Bobowi [Jones] powiedział [Bóg], że ogólny poziom rzetelności prorockiego objawienia w kościele wynosi obecnie około 65%. Niektórzy osiągają tylko 10% trafności, a kilku najbardziej dojrzałych proroków zbliża się do trafności w 85% do 95%. Wzrasta czystość proroctwa, ale ci, którzy chodzą tej służbie mają jeszcze długą drogę do przejścia. Tak naprawdę, to jest to łaska dla dzisiejszego kościoła, ponieważ 100% dokładność w tej służbie pociągnęłaby za sobą poziom odpowiedzialności kościoła, do którego nie jest on jeszcze gotowy; dałoby to w rezultacie zbyt wielu "Ananiaszów i Safir"."
Rick Joyner
(The Prophetic Ministry, The Morning Star Prophetic Newsletter, Rick Joyner, n.d., Vol 3, No. 2, str. 4)

tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Mat. 15:3-6

 

 

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

Maranatha, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: