Biblia w języku polskim – pliki audio MP3

Tutaj możesz bezpłatnie ściągnąć pliki audio mp3 z nagraniem poszczególnych ksiąg Biblii w języku polskim. 

Aby ściągnąć plik, kliknij na jego nazwie prawym przyciskiem myszy, wybierz ‘zapisz jako’ [‘save target as’], podaj nazwę katalogu, w którym chcesz zapisać plik i kliknij OK.

Strona będzie uzupełniana o kolejne księgi.

 

Stary Testament

 

Psalm 119 1

Psalm 119 2

Psalm 119 3

 

 

 

Przypowieści 24

Przypowieści 25

Przypowieści 26

Przypowieści 27

Przypowieści 28

Przypowieści 29

Przypowieści 30

Przypowieści 31

 

Kaznodziei 1

Kaznodziei 2

Kaznodziei 3

Kaznodziei 4

Kaznodziei 5

Kaznodziei 6

Kaznodziei 7

Kaznodziei 8

Kaznodziei 9

Kaznodziei 10

Kaznodziei 11

Kaznodziei 12

 

 

Pieśń Salomona 1

Pieśń Salomona 2

Pieśń Salomona 3

Pieśń Salomona 4

Pieśń Salomona 5

Pieśń Salomona 6

Pieśń Salomona 7

Pieśń Salomona 8

 

Nowy Testament

 

Mateusz 1

Mateusz 2

Mateusz 3

Mateusz 4

Mateusz 5

Mateusz 6

Mateusz 7

Mateusz 8

Mateusz 9

Mateusz 10

Mateusz 11

Mateusz 12

Mateusz 13

Mateusz 14

Mateusz 15

Mateusz 16

Mateusz 17

Mateusz 18

Mateusz 19

Mateusz 20

 

1 Koryntian 1

1 Koryntian 2

1 Koryntian 3

1 Koryntian 4

1 Koryntian 5

1 Koryntian 6

1 Koryntian 7

1 Koryntian 8

1 Koryntian 9

1 Koryntian 10

1 Koryntian 11

1 Koryntian 12

1 Koryntian 13

1 Koryntian 14

1 Koryntian 15

1 Koryntian 16

 

2 Koryntian 1

2 Koryntian 2

2 Koryntian 3

2 Koryntian 4

2 Koryntian 5

2 Koryntian 6

2 Koryntian 7

2 Koryntian 8

2 Koryntian 9

2 Koryntian 10

2 Koryntian 11

2 Koryntian 12

2 Koryntian 13

 

Do Galacjan 1

Do Galacjan 2

Do Galacjan 3

Do Galacjan 4

Do Galacjan 5

Do Galacjan 6

 

Do Efezjan 1

Do Efezjan 2

Do Efezjan 3

Do Efezjan 4

Do Efezjan 5

Do Efezjan 6

 

Do Filipian 1

Do Filipian 2

Do Filipian 3

Do Filipian 4

 

Do Kolosan 1

Do Kolosan 2

Do Kolosan 3

Do Kolosan 4

 

1 Tesaloniczan 1

1 Tesaloniczan 2

1 Tesaloniczan 3

1 Tesaloniczan 4

1 Tesaloniczan 5

 

2 Tesaloniczan 1

2 Tesaloniczan 2

2 Tesaloniczan 3

 

2 Tymoteusza 1

2 Tymoteusza 2

2 Tymoteusza 3

2 Tymoteusza 4

 

Do Tytusa 1

Do Tytusa 2

Do Tytusa 3

 

 

Do Filemona

 

 

Do Hebrajczyków 1

Do Hebrajczyków 2

Do Hebrajczyków 3

Do Hebrajczyków 4

Do Hebrajczyków 5

Do Hebrajczyków 6

Do Hebrajczyków 7

Do Hebrajczyków 8

Do Hebrajczyków 9

Do Hebrajczyków 10

Do Hebrajczyków 11

Do Hebrajczyków 12

Do Hebrajczyków 13

 

Jakuba 1

Jakuba 2

Jakuba 3

Jakuba 4

Jakuba 5

 

 

 

Objawienie 1

Objawienie 2

Objawienie 3

Objawienie 4

Objawienie 5

Objawienie 6

Objawienie 7

Objawienie 8

Objawienie 9

Objawienie 10

Objawienie 11

Objawienie 12

Objawienie 13

Objawienie 14

Objawienie 15

Objawienie 16

Objawienie 17

Objawienie 18

Objawienie 19

Objawienie 20

Objawienie 21

Objawienie 22

 


STRONA GŁÓWNA

LITERATURA